+421 42 432 3585
jamex@jamexpb.sk | celý kontakt

Betonárska oceľ

Betonárska oceľ rebrovaná valcovaná za studena – tyče

 • Akosť BSt 500 podľa DIN 488 (ekvivalent ČSN 10505.8)
 • Menovitý priemer: ds ø 6 mm, ø 8 mm, ø 10 mm, ø 12 mm
 • Zvariteľnosť: zaručená
 • Dĺžka: 1,5 – 12 m (tolerance±0,5%)
 • Balenie: zväzky vážiace cca 2000 kg
 • Prevedenie: obchodné dĺžky 6 a 12 m (tolerance±0,5%)

Betonárska oceľ rebrovaná valcovaná za studena – kotúče

Mechanické vlastnosti ocele akosť BSt 500 KR podľa DIN 488

 • Pevnosť v ťahu: Rm min 550 MPa
 • Medza prieťažnosti: Re min 500 MPa
 • Ťažnosť: A10 min 10.5%
 • Menovitý priemer: ds ø 6, 8, 10, 12, 14 mm

Hladký oceľový drôt ťahaný za studena

Akosť BSt 500 G podľa DIN 488

Mechanické vlastnosti

 • Oceľ BSt 500 G
 • Pevnosť v ťahu: Rm = 550 Mpa
 • Medza prieťažnosti: Ro = 500 Mpa
 • Ťažnosť: A10 = 8%
 • Menovitý priemer: ø ds = 4 – 12 mm

Prečítajte si viac o betonárskej oceli a jej použití

Betonárska oceľ alebo tiež betonárska výstuž je označenie spravidla kruhových tyčí z ocele, ktoré sa vkladajú do betónu, vďaka čomu sa zvýši jeho nosnosť a zníži sa deformácia betónu a dochádza k výrobe železobetónu. Dôležitým faktorom resp. podmienkou výroby železobetónu je aj súdržnosť a tá je v prípade kruhových výstuží zabezpečená tvarovanými výstupkami.

Na životnosť železobetónovej konštrukcie má vplyv mnoho faktorov. Jedným z nich je aj hĺbka uloženia výstuže pod povrchom, nazývaná tiež krycia vrstva. Tá chráni oceľové vložky pred koróziou. Oceľové vložky sa môžu tiež upraviť povlakom (náterom), prípadne sa môžu použiť vložky z nehrdzavejúcej ocele, čo zníži riziko vzniku korózie.

Od začiatku stavania železobetónových konštrukcií sa používalo veľa druhov výstuží i betonárskej ocele. Pri voľbe výstuže treba brať do úvahy nielen výrobný sortiment, ale tiež typy konštrukcie, do ktorých sú výstuže zabudovávané. Príkladom sú siete do betónu, ktoré sú používané ako výstuž do doskových a stenových konštrukcií. Všetky výstuže ako aj postupy pre navrhovanie a realizáciu železobetónových konštrukcií musia byť u nás v súlade s európskymi normami.

V súčasnosti sa slangový výraz „roxor“ používa na všeobecné označenie všetkých betonárskych výstuží. Pôvodne , od 30. do 50. rokov 20. storočia, sa ale týmto výrazom označoval jeden typ profilu betonárskej výstuže. Išlo o výstuž štvorlístkového prierezu s priečnymi rebrami, ktorá sa ale v súčasnosti už na stavbách nepoužíva, i keď slangovo sa takto označuje stále.

Označovanie ocelí:

Ocele v systéme CENu sa označujú na základe nasledovných dokumentov:

 • STN EN 10027 – 1 Systém označovania ocelí. Časť 1: Značky ocelí, základné symboly
 • STN EN 10027 – 2 Systém označovania ocelí. Časť 2: Číselný systém

Z týchto dokumentov vyplýva, že ocele sa označujú:

 • značkami
 • číselne

Betonárska oceľ sa označuje v súlade s STN EN 10027-1 v tvare  BXXXZ. V tomto vyjadrení B predstavuje betonársku oceľ, XXX medzui klzu v MPA a Z duktilitu ocele. Duktilita ocele môže byť v troch voľbách:

 • A – normálna
 • B – vysoká
 • C – veľmi vysoká

Duktilitu možno laicky definovať ako schopnosť materiálu plasticky sa deformovať bez porušenia. Menej sa používajú výstuže B400A i B400B alebo z Rakúska dovážané B550B (BSt 550 podľa ÖNORM B4200).

Druhy ocelí, ich značky, názvy a medze klzu používané v súčasnosti

oceľ STN EN 10027-2 značka STN EN 10027-1 medz klzu Re/Rp0,2
1.0429 B420B 420 MPa
1.0438 B500A 500 MPa
1.0439 B500B 500 MPa
1.0448 B550A 550 MPa
1.0449 B550B 550 MPa