+421 42 432 3585
jamex@jamexpb.sk | celý kontakt

Betonárska oceľ rebrovaná valcovaná za studena – kotúče

Mechanické vlastnosti ocele akosť BSt 500 KR podľa DIN 488

  • Pevnosť v ťahu: Rm min 550 MPa
  • Medza prieťažnosti: Re min 500 MPa
  • Ťažnosť: A10 min 10.5%
  • Menovitý priemer: ds ø 6, 8, 10, 12, 14 mm

Mechanické vlastnosti ocele akosť BSt 500 M podľa DIN 488

  • Pevnosť v ťahu: Rm min 550 MPa
  • Medza prieťažnosti: Re min 500 MPa
  • Ťažnosť: A10 min 8%
  • Menovitý priemer: ds ø4-12 mm

Balenie

  • Zvitky od 1000 do 2000 kg.
  • 4x zopnuté oceľovou páskou alebo páskou so štyrmi závesnými okami.