+421 42 432 3585
jamex@jamexpb.sk | celý kontakt

Betonárska oceľ rebrovaná valcovaná za studena – tyče

  • Akosť B 500 B podľa DIN 488 (ekvivalent ČSN 10505.8)
  • Menovitý priemer: ds ø 6 mm, ø 8 mm, ø 10 mm, ø 12 mm
  • Zvariteľnosť: zaručená
  • Dĺžka: 1,5 – 12 m (tolerancia±0,5%)
  • Balenie: zväzky s hmotnosťou cca 2000 kg
  • Prevedenie: obchodné dĺžky 6 a 12 m (tolerancia±0,5%)
Rozmery betonárskej ocele
menovitý priemer ds (mm) plocha prierezu As2 (cm) menovitá hmotnosť G (kg/m) šikmé rebierka (mm) min. vzťažná plocha (fR)
min. výška
rebierok h
šírka hlavy b rozdiel stredov c
h½ stred h¼ h¾ štvrťiny
6 0,283 0,222 0,4 0,32 -0,1 ds 5,0 0,039
8 0,503 0,395 0,55 0,44 6,0 0,045
10 0,785 0,617 0,75 0,6 7,0 0,052
12 1,130 0,888 0,97 0,7 8,4 0,056
Mechanické vlastnosti
Pevnosť v ťahu R m = 550 MPa
Medza klzu R e = 500 MPa
ťažnosť A 10 = 8%
ťažnosť A 5 = 14%
Chemické vlastnosti ocele B 500 B
max. koncentrácia (C) = 0,15%
max. koncentrácia (P) = 0,050%
max. koncentrácia (S) = 0,050%
max. koncentrácia (N) = 0,012%