Sortiment

Dištančné prvky

Dištančné podložky z plastu i z betónu pre zvislú i vodorovnú výstuž s minimálnou dotykovou plochou.

Dištančné lišty na spodnú výstuž, i v najťažšom zaťažení


dist_l_2
dist_l_1

Dištančná rúrka na utváranie prechodov pre potrubie v betónových častiach

dist_rura

Trojhranné lišty k výrobe pohľadových hrán s uhlom cca 45°v betóne

trojhran_l_1 trojhran_l_2

Konus vsuvný na ukončenie rúrok

konus_vsuv

Plastový klinec na upevnenie izolačnej dosky v betóne

plast_klinec

Dištančný krúžok na pevné spojenie rôznych priemerov, umož??uje dobré zatečenie betónu, používa sa výlučne do stien

dist_kruzok

Dištančná podložka oceľová

Dištančník zahnutý s výstupkami pre stropné a stenové armovanie

zahnuty

Motýľ s pozinkovaným drôtom

motyl

Dištančný kozlík

Ďalej ponúkame rôzne dištančné trubky, ukončenia, spojky rúr.
Dištančné lišty plné, do tvaru “U”, rohové. Profily na ochranu hrán, tvaru “T”.
Dištančné kruhy, štvorce, krúžky a iné diely, ktoré zabezpečujú potrebné krytie
medzi betónom a výstužou.