Viazací drôt – tyče

Mechanické vlastnosti

  • pevnosť v ťahu: Rm = 400 MPa
  • Menovitý priemer: ø ds = 2,00 – 6,00 mm

Tolerancia priemeru drôtu podľa vyššie uvedených noriem, podľa DIN 177 alebo podľa dohody s výrobcom na špeciálnu objednávku.

Balenie

  • Dĺžky 0,5 – 3 m
  • Tyče sú balené vo zväzkoch podľa dohody s výrobcom.