Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky k zákazke na dodanie tovaru s názvom: „Rast inovačných kapacít v spoločnosti JAMEX, s.r.o.“

Stiahnite si podklady vo formáte MS Word

  1. Výzva na predloženie ponuky
  2. Príloha č. 1: Technická špecifikácia
  3. Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov
  4. Kúpna zmluva
  5. Záznam z prieskumu trhu

 

Späť