+421 42 432 3585
jamex@jamexpb.sk | celý kontakt

Enviropolitika Jamex

Environmentálna politika firmy Jamex

 

Aj nám záleží na stave životného prostredia a preto sa v našej firme usilujeme
v súlade s envirostratégiou MŽP SR o udržateľnosť prírodných zdrojov.

• využívame moderné technológie, ktoré znižujú odber elektrickej energie
– staršie a energeticky náročnejšie stroje a zariadenia nahrádzame novými, úspornejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu

• dôsledne triedime priemyselný i komunálny odpad
– dôkladným skladovým hospodárstvom sa nám podarilo v období 2019-2022 znížiť podiel priemyselného odpadu z výroby o 35,5 %

• inštalovali sme alternatívne zdroje energie
– energia zo solárnych panelov by v krátkej dobe mala pokryť spotrebu v nevýrobných oddeleniach firmy

• materiál odoberáme výhradne od certifikovaných dodávateľov
– naši spoľahlivý dodávatelia spracovávajú suroviny v súlade s enviropolitikou EÚ a vlastnia certifikáty ISO 50001 a ISO 14001

• staráme sa o svoje okolie
– v priestoroch firmy dodržiavame čistotu, vysádzame dreviny a pravidelne sa staráme o zeleň

• znižujeme emisie CO2 v ovzduší
– snažíme sa o efektívnu logistiku a pravidelne udržujeme a modernizujeme vozový park

 

 

Späť