Sortiment

Zvárané nosníky PREMAC

nosnik-premacnosnik-premac-nakres

 • použitie hlavne ako priestorová priehradová výstuž do stropných nosníkov Premaco
 • okrem typovej rady je možné na špeciálnu objednávku produkovať aj atypy
 • spodná výstuž je zdvojená, na koncoch je ohyb na vytvorenie krytia výstuže
 • oceľ BSt 500 (horná výstuž a diagonály) a BSt 550 (spodná výstuž)

Na zvláštnu objednávku je možné vyrobiť atypické nosníky.

Horná výstuž a diagonály – oceľ BSt 500

 • Pevnosť v ťahu: Rm = 560 Mpa
 • Medza klzu: Re = 500 Mpa
 • Rsd = 450 Mpa

Spodná výstuž – oceľ BSt 550

 • Pevnosť v ťahu: Rm = 620 Mpa
 • Medza klzu: Re = 550 Mpa
 • Rsd = 495 Mpa
Nosníky PREMAC – Horná výstuž a diagonály oceľ BSt 500, Spodná výstuž oceľ BSt 550
Dĺžka nosníka (m) Výška nosníka (cm) Horná výstuž (Ømm) Diagonály (Ømm) Spodná výstuž (Ømm) Dĺžka (m) Plocha spodnej výstuže (cm2 ) Hmotnosť nosníka (kg/m’)
d1 d2 d3 d4 ld1 ld4
Dĺžka nosníka (m) Výška nosníka (cm) Horná výstuž (Ømm) Diagonály (Ømm) d1 d2 d3 d4 ld1 ld4 Plocha spodnej výstuže (cm2 ) Hmotnosť nosníka (kg/m’)
Spodná výstuž (Ømm) Dĺžka (m)
1,00 15 8 4,5 5,5 5,5 0,475 1,258
1,20 15 8 4,5 5,5 5,5 0,475 1,258
1,40 15 8 4,5 5,5 5,5 0,475 1,258
1,60 15 9 4,5 5,5 5,5 0,475 1,363
1,80 15 10 5 5,5 5,5 0,475 1,590
2,00 15 10 5 5,5 5,5 0,475 1,590
2,20 15 10 5 5,5 5,5 0,475 1,590
2,40 15 12 5,5 6 6 0,565 2,063
2,60 15 12 5,5 5 5 6 2,20 0,675 2,125
2,80 15 12 5,5 5 5 5 5 2,40 2,00 0,785 2,169
3,00 15 12 5,5 5,5 5 5 5,5 2,60 2,20 0,868 2,225
3,20 15 9 5 6 5,5 5,5 6 2,80 2,40 1,041 1,837
3,40 15 9 5 6 5,5 5,5 8 3,00 2,60 1,261 1,971
3,60 15 10 5 8 5,5 5,5 8 3,20 2,40 1,480 2,204
3,80 15 10 5 6 6 8 8 3,00 2,60 1,571 2,279
4,00 15 10 5 8 6 8 8 3,20 2,80 1,791 2,426
4,20 15 10 5 8 8 8 8 3,40 3,00 2,011 2,608
4,40 15 10 5 8 8 8 10 3,60 3,20 2,293 2,778
4,60 15 12 5,5 10 8 8 10 3,80 3,00 2,576 3,320
4,80 15 12 5,5 10 9 9 10 4,00 3,20 2,843 3,543
5,00 15 12 5,5 10 10 10 10 4,20 3,40 3,142 3,790
5,20 15 12 5,5 10 9 10 12 4,40 3,60 3,338 3,872
5,40 15 12 5,5 12 9 10 12 4,60 3,80 3,684 4,117
5,60 15 12 5,5 12 9 12 12 4,80 4,00 4,029 4,402
5,80 17 12 5,5 12 10 12 12 4,60 3,80 4,178 4,490
6,00 17 12 5,5 12 12 12 12 4,80 4,00 4,524 4,778
6,20 17 10 5,5 12 12 12 12 5,00 3,80 4,524 4,465
6,40 17 10 5,5 12 12 12 12 5,20 4,00 4,524 4,481
6,60 19 10 5,5 12 12 12 12 5,40 4,20 4,524 4,566
6,80 19 10 5,5 12 12 12 12 5,60 4,40 4,524 4,580
7,00 19 12 6 12 12 12 12 5,80 4,60 4,524 5,035
7,20 19 12 6 12 12 12 12 5,60 4,40 4,524 4,949
7,40 19 12 6 12 12 12 12 5,80 4,60 4,524 4,964
7,60 19 12 6 12 12 12 12 6,00 4,80 4,524 4,978
7,80 21 10 5,5 12 12 12 12 6,20 5,00 4,524 4,629
8,00 21 10 5,5 12 12 12 12 6,40 5,20 4,524 4,642
8,20 21 10 5,5 12 12 12 12 6,40 5,00 4,524 4,589
8,40 21 10 5,5 12 12 12 12 6,60 5,20 4,524 4,602
8,60 21 10 5,5 12 12 12 12 6,80 5,40 4,524 4,614
*8,80 21 10 5,5 12 12 12 12 7,00 5,60 4,524 4,626

Poznámka

 • *Nosníky dĺžky 8,80 m sa vyrábajú len po dohode s výrobcom.
 • Raster diagonál je 200 mm.
 • Drôt spodnej výstuže je dvojitý.