Oceľové vlákna

Oceľové vlákna so statickou funkciou pre betón sú samostatné drôty s tvarovanými koncami. Vyrábajú sa z valcovaného drôtu.

Účel a spôsob použitia: 
Oceľové vlákna sa používajú ako rozptýlená výstuž do betónu na zlepšenie vlastností čerstvého betónu, zníženie mikrotrhlín z plastického zmršťovania v štádiu tuhnutia, na zlepšenie mechanických vlastností zatvrdnutého betónu.
Používa sa pri výrobe monolitických a prefabrikovaných stavebných konštrukcií

  • pozemného a inžinierskeho staviteľstva
  • podlahové dosky
  • základové dosky, základové pásy
  • betónové steny suterénov
  • potery, fasády, šachty, trafostanice
  • striekané betóny

V poteroch vlákna zvyšujú tepelno-technické vlastnosti pri podlahovom vykurovaní
(vyššia tepelná vodivosť a rovnomernejšie rozdelenie tepla).
Použitie vlákien má vplyv aj na zvýšenie hospodárnosti stavebných prác – zrýchlením priebehu výstavby (odpadá pokladanie zváraných sieti), redukciou hmotnosti a rozmerov konštrukčných prvkov.

 

Špecifikácia oceľových vlákien  do betónu
Skupina 1 
Dĺžka           : 50 mm
Priemer      : 1,05 mm
Tvar             : tvarované
Pevnosť v ťahu     : 1 000 N/mm2
Konzistencia s vláknami 35 kg/m3: Vebe 27 s
Vplyv na pevnosť betónu :

  • 35 kg/m3 k získaniu 1,5 N/mm2 pri šírke roztvorenia trhliny (CMOD) = 0,5 mm
  • 35 kg/m3 k získaniu 1 N/mm2 pri šírke roztvorenia trhliny (CMOD) = 3,5 mm

Balenie: 20kg