Valcované profily krátke: tyče prierezu rovnoramenného prierezu L

  • vyrobené z konštrukčných ocelí triedy 11
  • valcovaná za tepla
  • STN 42 5541
  • DIN 1029
  • EN 10056
  • TDP: STN 420135

Sortiment na sklade:

Typ Rozmer (mm) Dĺžka (mm) Akosť Hmotnosť (kg/m) Hmotnosť (kg/ks)
Tyč prierezu L 25 / 25 / 3 6 000 S 235 1,11 6,660
Tyč prierezu L 30 / 30 / 3 6 000 S 235 1,36 8,160
Tyč prierezu L 35 / 35 / 4 6 000 S 235 2,09 12,540
Tyč prierezu L 40 / 40 / 4 6 000 S 235 2,42 14,520
Tyč prierezu L 50 / 50 / 5 6 000 S 235 3,77 22,620
Tyč prierezu L 60 / 60 / 6 6 000 S 235 5,42 32,520