Valcované profily krátke: tyče kruhového prierezu

  • vyrobené z konštrukčných ocelí triedy 11
  • valcované za tepla
  • STN 42 5510
  • DIN 1013 T
  • TDP: STN 42 0138

Sortiment na sklade:

Typ Rozmer (mm) Dĺžka (mm) Akosť Hmotnosť (kg/m) Hmotnosť (kg/ks)
Tyč kruhová 10 6 000 S 235 0,62 3,720
Tyč kruhová 12 6 000 S 235 0,89 5,340
Tyč kruhová 14 6 000 S 235 1,21 7,260
Tyč kruhová 16 6 000 S 235 1,58 9,480
Tyč kruhová 20 6 000 S 235 2,47 14,820
Tyč kruhová 22 6 000 S 235 2,99 17,940