Tenkostenný profil oceľový uzatvorený so štvorcovým prierezom (Jäklový profil)

  • dĺžka profilov 6 a 12 m
  • možnosť delenia na požadované dĺžky
  • tolerancia 0,5 mm
  • STN 42 6937

Sortiment na sklade:

Typ Rozmer (mm) Dĺžka (mm) Akosť Hmotnosť (kg/m) Hmotnosť (kg/ks)
Profil uzatvorený 20 x 20 x 2 6 000 S 235 1,10 6,600
Profil uzatvorený 25 x 25 x 2 6 000 S 235 1,42 8,520
Profil uzatvorený 30 x 30 x 2 6 000 S 235 1,70 10,200
Profil uzatvorený 40 x 40 x 2 6 000 S 235 2,33 13,980
Profil uzatvorený 40 x 40 x 3 6 000 S 235 3,41 20,460
Profil uzatvorený 50 x 50 x 2 6 000 S 235 2,97 17,820
Profil uzatvorený 50 x 50 x 3 6 000 S 235 4,37 26,220
Profil uzatvorený 60 x 60 x 2 6 000 S 235 3,59 21,540
Profil uzatvorený 60 x 60 x 3 6 000 S 235 5,31 31,860