EUROPROFIL – betonárska oceľ B500B

Radi by sme Vás informovali o našom novom a na trhu ojedinelom produkte.

Jedná sa o materiál valcovaný za studena akosti B 500 B pod obchodným názvom „EUROPROFIL

Tento materiál sa vyrába v priemeroch 6; 8; 10 a 12mm vo zvitkoch o váhe cca 2,5 t a taktiež v tyčiach

v dĺžkach do 15 m.

kotúč

           Technické parametre:

–          medza prieťažnosti min. 500 MPa

–          ťažnosť Agt min. 5%

 

Zásadná je spracovateľnosť výrobku. Pri jeho valcovaní sa vrypy vtláčajú do drôtu,

teda pri následnom spracovaní tohto výrobku nedochádza k mechanickému opotrebeniu súčasti strojov.

Vlastnosti tohto výrobku sú zrovnateľné s vlastnosťami za tepla valcovanej ocele.

 

obrázok

Späť